+371 65237860 pansionats@inbox.lv
rehabilit_ atk_2

Rehabilitācijas telpu atklāšana

P/a “Jaunāmuiža” 17.februārī notika  sociālās rehabilitācijas telpu atklāšana – sociālā darba speciālisti varēs darboties   ne tikai klientu atpūtas telpās, bet arī atsevišķās nodarbībām paredzētajās telpās. Klienti gaidīti arī  pie masiera- fizisko aktivitāšu organizatora  uz masāžām un  vingrošanu grupās. Sociālajai rehabilitētājai un nodarbību vadītājai tagad ir jauna un plašāka nodarbību telpa, kā arī atsevišķi kabineti individuālajam darbam.

Atklāšana notika aģentūras direktorei pārgriežot simbolisko lenti. Visi iepazināmies ar jaunajām nodarbību telpām un darbinieku kabinetiem. Nodarbību  telpā mūs gaidīja skaisti klāts galds ar aromātisku kafiju un … neliels darbiņš. Radošās meitenes “sālsmaizē” viesiem bija sarūpējušas ne tikai cienastu, bet arī aktīvu darbošanos – pašiem izgatavot apsveikuma kastītes. Nu ir skaidrs, ka jaunajās telpās darbosies un strādās visi! Lai radošums neapsīkst un  jaunajās nodarbību telpās kūsā darbība!