+371 65237860 pansionats@inbox.lv

Mūsu pakalpojumi ietver:

Dzīvojamā platība

Nodrošinām klientu ar dzīvojamo platību. 2, 5 – vietīgas istabas, kuras aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru un atsevišķu sanitāro mezglu.

Medicīniskā palīdzība

Mūsu klienti saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību, tiek reģistrēti pie ģimenes ārsta un konsultācijas pie ārsta – speciālista ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

Garīgā aprūpe

Klientiem ir iespēja saņemt garīgo aprūpi atbilstoši katra konfesionālajai piederībai.

Sociālā rehabilitācija

Organizējam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam stāvoklim.

Palīglīdzekļi

Klienti tiek nodrošināti ar invalīdu ratiņiem u.c. tehniskiem palīglīdzekļiem.

Kontaktu uzturēšana

Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem.

Ēdināšana

Nodrošinām racionālu ēdināšanu 4 reizes dienā, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli.

Fiziskās aktivitātes

Piedāvājam fiziskās aktivitātes ergoterapeita uzraudzībā.

Kultūras pasākumi

Piedāvājam un organizējam dažādus kultūras atpūtas pasākumus.

Īslaicīgā sociālā aprūpe

Uz vienošanās pamata nodrošinām arī īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar ierobežotām spējām, gulošiem cilvēkiem, kuriem ir smagas saslimšanas, kurām nav nepieciešama intensīva medicīniskā iejaukšanās un ārstēšana.

Dienas sociālā aprūpe

Personām ar I un II grupas invaliditāti un pensijas vecumu sasniegušām personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt pašaprūpi. Personas iestādē uzturas dienas laikā un saņem sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. Uzturēšanās laiks Dienas sociālajā aprūpē ir dienas laikā no pulksten 07.00 līdz 19.00, vakarā klients atgriežas savā dzīvesvietā. 

Cenas:

ILGSTOŠĀ SOCIĀLĀ APRŪPE (pansionāts)
 • 27.90 EUR diennaktī, t.sk. klienta pensijas daļa 85%, līgumu slēdzot ar novada pašvaldības sociālo dienestu.
ĪSLAICĪGĀ SOCIĀLĀ APRŪPE (uzturēšanās laiks nav ierobežots)
 • 27.90 EUR diennaktī (pilns pakalpojuma klāsts)

      Stājoties iestādē uz īslaicīgo sociālo aprūpi, nav vajadzīgs nosūtījums no ģimenes ārsta,. Līgumu slēdz  P/A “Jaunāmuiža” ar klientu vai viņa pārstāvi.

ĪSLAICĪGĀ SOCIĀLĀ APRŪPE (uzturēšanās laiks nav ierobežots)
 • 25.11 EUR diennaktī(ieskaitot kopšanas līdzekļus, pamperus),klientiem ir jābūt nodrošinātiem ar saviem medikamentiem, apģērbu (līgumu slēdzot ar klientu)
DIENAS SOCIĀLĀ APRŪPE
 • 20.71 EUR dienā (klients nāk ar saviem medikamentiem, apģērbu, pamperiem. Tiek nodrošināts ar ēdināšanu, sociālo aprūpi, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta medicīniskā palīdzība. Klients ierodas no rīta un vakarā dodas uz savu dzīvesvietu).

Uzturēšanās aģentūrā no plkst. 07.00 – 19.00

TRANSPORTA PAKALPOJUMI
 • Transporta pakalpojumi ar automašīnu Volkswagen Crafter 0.61 EUR par kilometru.
 • Transporta pakalpojumi ar automašīnu Renault Master L1H1  0.55 EUR par kilometru.
PĀRĒJIE PAKALPOJUMI
 • 1.59 EUR viena kg veļas mazgāšana juridiskām un fiziskām personām.
 • 8.14 EUR naktsmītnes pakalpojums diennaktī par gultas vietu.
 • 2.52 EUR dušas pakalpojums (1 reize) ciemata iedzīvotājiem.
 • 30.00 EUR nelaiķa ģērbšana aģentūrā.

Noteikumi:

Personām ar ierobežotām funkcionālām spējām

Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” (turpmāk tekstā aģentūra) sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Aģentūra atrodas “Jaunā muiža”, Kūku pag., Jēkabpils novadā. Personām ar ierobežotām funkcionālām spējām iekļūšana aģentūras ēkā ir nodrošināta un pielāgota vajadzībām.

 1. Aģentūra aprīkota ar personāla izsaukšanas pogu un diktofonu pie ārdurvīm;
 2. Ar uzbrauktuvi, kas paredzēta klientiem ratiņkrēslā;
 3. Ar liftu;
 4. Ar aprīkotām klientu tualetēm, kas paredzētas personām ar ierobežotām funkcionālām spējām;
 5. Ar specializēto transportu ar kuru var pārvadāt klientus ratiņkrēslos.

Savu vizīti klients var pieteikt pa informatīvo tālruni 652 37863 (ēkas un teritorijas uzraugs)

 • Klientam izmantojot personāla izsaukšanas pogu, kas ir sarkanā krāsā uz melna fona un atrodas ārdurvju kreisajā pusē, jāsagaida personāls, kas palīdzēs tālāk nokļūt un saņemt nepieciešamo pakalpojumu.
 • Dežūrējošajam personālam izdzirdod izsaukšanas pogas signālu, nekavējoties jāsteidzas pie ārdurvīm, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību klientam. Jāpalīdz klientam iekļūt iekšā ēkā un ar liftu nokļūt nepieciešamajā stāvā. Ja klients pieteicis vizīti telefoniski un ir nokļuvis līdz ēkai, jāpalīdz ar ratiņkrēslu uzbraukt pa uzbrauktuvi (ja tas nepieciešams), kā arī ar liftu nokļūt līdz nepieciešamajai vietai. Klientam, jāpalīdz nokļūt atpakaļ līdz ārdurvīm.
 • Ja klients vēlas pasūtīt specializēto transportu (kas ir maksas pakalpojums), jāzvana pa tālruni  27271256 (Zigurds).